Menu

Studentermedhjælpere

Vi søger snarest muligt to studentermedhjælpere til centerets danske sekretariat i Aarhus.

Jobbet består af service/administrative opgaver herunder:
  • Indsamling af oplysninger og indtastning i regneark

  • Gennemførelse af studenterevalueringer

  • Forefaldende kontoropgaver

  • Opgaver ifm. optagelse af studerende (MSc samt PhD)

  • Udsendelse/besvarelse af mails (både på dansk og engelsk)

  • Udsendelse af materiale

  • Kommunikation med forskere

  • Opgaverne vil være lidt ujævnt fordelt henover studieåret, men der forventes et gennemsnit på 10-15 timer ugentligt.


Kvalifikationer
Vi søger to studerede, der har en selvstændig og servicemindet tilgang til arbejdsopgaverne samt gode sprogkundskaber på dansk og engelsk. Vi forventer, at I påtager jer såvel udfordrende som mere rutineprægede opgaver. Uanset opgavernes karakter er det væsentligste dog, at I er omhyggelige i jeres opgaveløsning.

Yderligere vil det være en fordel, hvis I har kendskab til Excel og SurveyXact.

Det vil heller ikke være en ulempe, hvis I har mindst to år tilbage af den normerede studietid og ikke planlægger udveksling/praktikophold.

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og HK.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.